Bendrieji dokumentai reglamentuojantys technologijų egzamino rengimo tvarką

Papildomi dokumentai:

  1. http://www.egzaminai.lt/failai/3487_13_m_Technologiju_BEP_aktuali.pdf Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa
  2. http://www.egzaminai.lt/failai/854_METODINIAI__REIKAL_techn_uzduociai_parengti.pdf  Metodiniai reikalavimai technologijų mokyklinio egzamino techninei užduočiai parengti
  3. http://www.egzaminai.lt/8/  Technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir vykdymo instrukcija