Muzikos būrelis

Mokiniams norintiems groti, dainuoti.

Šiuose užsiėmimuose išmoksi improvizuoti, gerai jausti ritmą ir spontaniškai kurti bendras muzikines kompozicijas, atskleisi savo talentą ir kūrybiškumą.

Lankantieji čia muzikuos, atras naują bendravimo formą.
Užsiėmimuose ugdomas ne tik muzikalumas, bet ir asmeninės savybės ir gebėjimai.

Muzikuoti gali kiekvienas norintis, tuo tarpu svarbiausia – tiesiog būti kartu.

Tikslai ir uždaviniai:
• Mokyti moksleivius laisvai jaustis scenoje, žodžio meno.
• Tobulinti balso, intonavimo galimybes.
• Siekti ypatingo švaraus vienbalsio ir dvibalsio dainavimo.
• Lavinti muzikinę klausą.
• Lavinti ritmo pojūtį.

Numatomas rezultatas:
• Dalyvavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose.
• Dalyvavimas festivaliuose.
• Dalyvavimas mokyklos reprezentavime.

Vieta: aktų salė.

Darbo laikas: antradieniais 14.40 val.; penktadieniais 14.40 val..

Būrelio vadovė: muzikos vyr. mokytoja Natalija Burbienė.