Būrelis „Saugi aplinka“Saugi aplinka

Būrelio tikslas - plėtoti ir gilinti mokinių žinias apie gamtinę aplinką, jos taršą, priežastis ir pasekmes.

Būrelio uždaviniai:
• Žinoti vietines, regionines ir pasaulines oro taršos problemas.
• Suvokti klimato kaitą sąlygojančius veiksnius bei galimas pasekmes.
• Žinoti vandens ir dirvožemio taršos problemas.
• Žinoti fizinės taršos sąlygojamas aplinkos problemas.

Saugi aplinka – kiekvieno mūsų reikalas.

Vieta: T 208 kabinetas.
Laikas: ketvirtadieniais 16.00-18.30
Vadovė: civilinės saugos mokytoja Svetlana Kuzmickytė.