Ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai už:

2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.