Foto akimirkos 2013-2014 m. m.

2013 m. rugsėjo 1 d. 2013 m. rugsėjo 19 d. Statybininkų dienos šventė „Mes mokame švęsti“ 2013 m. rugsėjo 26 d. Daugiakalbystės pamoka Mažeikių politechnikos mokykloje 2013 m. spalio 4 d. Mokytojų diena
2013 m. spalio 6 d. Bobų vasara 2013 m. spalio 10 d. Pirmakursių krikštynos „Fuksų kolonija” 2013 m. spalio 11 d. Geriausia verslo idėja renginyje „Verslas veža” 2013 m. spalio 16 d. Mažeikių r. direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis užsiėmimas „Gerosios patirties sklaida“
2013 m. spalio 17 d. Mokinių konferencija 2013 2013 m. spalio 25 d. „Halloween party“ 2013 m. spalio 25 d.
Karjeros dienos “Tavo sėkmės traukinys-2013“ Plungės „Saulės“ gimnazijoje
2013 m. lapkričio 4 d.
Verslumo savaitė „Šešėliavimas įmonėse”
2013 m. lapkričio 6 d. Verslumo savaitė „Gyvenimo sėkmės istorijos” 2013 m. lapkričio 7 d. Verslumo savaitė
„Protų mūšis”
2013 m. lapkričio 18 d. Išvyka į LNK televiziją 2013-11-17/23 d.
Profesijos mokytojai sėmėsi patirties Vokietijoje
2013 m. gruodžio 3 d. AIDS dienos minėjimas 2013 m. gruodžio 17 d. Populiariname profesiją 2014 m. sausio 13 d. „Atmintis gyva,
nes liudija“
2014-02-10
Karjeros dienos - mokinių pasikeitimas profesijomis
2014-02-11
Karjeros dienos - susitikimai su kolegijų atstovais
2014-02-12
Karjeros dienos - susitikimas su darbdaviais
2014 m. vasario 13 d. Vasario 16-osios minėjimas 2014 m. vasario 13 d.
Fix'14
2014 m. vasario 20 d.
Fix'14
2014 m. vasario 20 d. Suvirintojų konkursas 2014 m. vasario 21 d.
Paskutinis skambutis
2014 m. kovo 7 d.
Darbų paroda
2014 m. kovo 7 d. Patraukliausia profesinė mokykla Šiaulių regione 2014 m. kovo 25 d. Pažintinė viktorina Žemės dienai paminėti 2014 m. kovo 27 d.
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2014
2014 m. balandžio 7 d. Mokinių stažuotė Hamburge
2014 m. balandžio 9 d. Nauja patirtis Austrijoje 2014 m. balandžio 10 d.
Atvirų durų diena
2014 m. gegužės 4-10 d. Profesinių kompetencijų tobulinimas Turkijoje pagal projektą „Ekonomika ir profesija“ 2014 m. gegužės 15 d. Pažintinė išvyka į Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą
2014 m. gegužės 13-16 d. Drožėjų pleneras Latvijos respublikos Kuldygos mieste 2014 m. gegužės 22 d. Baigiamasis mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projekto „EKONOMIKA IR PROFESIJA” renginys 2014 m. gegužės 29 d.
I – asis tarptautinis dainų festivalis
„Muzika sielai 2014“
2014 m. birželio 3 d. Mokyklos geriausiųjų apdovanojimo šventė
   
2014 m. birželio 11 d.
LdV projektas „Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose 2“
2014 m. birželio 17 d. Įteikti profesinio mokymo diplomai