Informacija mokytojams

Ugdymo karjerai koordinatorės teikia informaciją mokytojams šiomis temomis:


Ugdymo karjerai paslaugos

Gerbiami Mokytojai, karjeros specialistai,

Prašytume informuoti ir paskatinti savo mokinius pasinaudoti šiomis Mažeikių politechnikos mokyklos siūlomomis mokinių ugdymo karjerai paslaugomis pagal
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį.

Ugdymas karjerai yra integruojamas ne tik į bendrojo lavinimo dalykus, bet ir į auklėjamąjį darbą.
Čia rasite ugdymo karjerai valandėlių sąrašą.

Pagrindinių mokyklų mokiniams, tėvams, mokytojams.

Mokinių, jų tėvų informavimas apie Mažeikių politechnikos mokyklos esančias mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.
Mokinių profesinio veiklinimo informaciniai vizitai suteikiantys galimybę susipažinti su atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti praktinę veiklą, taip pat dalyvauti įvadiniame pasirinktos specialybės praktinio mokymo užsiėmime.

Profesinio veiklinimo užsiėmimai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams