Grupinis / Individualus konsultavimas

Priėmimas į Mažeikių politechnikos mokyklą.


Ugdymo karjerai paslaugos

Mokiniai informuojami apie Mažeikių politechnikos mokyklos vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.
Miesto bei rajono pagrindinių mokyklų mokiniai turi galimybę susipažinti su atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti bei patys dalyvauti įvadiniuose pasirinktos specialybės praktiniuose mokymo užsiėmimuose (mokomosiose dirbtuvėse).

Profesinio veiklinimo užsiėmimai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams


Kaip rinktis profesiją?

Atlikite keletą psichologinių testų:

Asmenybės testas pagal MBTI pažinti save

JOHN L. HOLLAND'O profesijos pasirinkimo testas

Kokią profesiją pasirinkti?

Asmeninių savybių pažinimo testas

Profesijos pasirinkimo testas atsižvelgiant į žmogaus interesus ir polinkius

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas