Mažeikių politechnikos mokykla

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas pavardė

 

1.

Direktorė

Vida Lumpickienė

tel. (8 443) 20482, mob. (8 686) 08358

El. p. vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt
2. Sekretorė Virginija Šlianderytė tel./fax. (8 443) 20483
El. p. rastine@pm.mazeikiai.lm.lt

3.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Stasė Čupkovienė

tel./fax. (8 443) 20483, mob. (8 687) 13412

El. p. stase.cupkoviene@pm.mazeikiai.lm.lt

4.

Praktinio mokymo vadovas

Rimantas Pocevičius

tel. (8 443) 20483, mob. (8 615) 92103

El. p. rimantas@pm.mazeikiai.lm.lt

5.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Arkadijus Kaminskis

tel. mob. (8 687) 14925
El. p. arkadijus.kaminskis@pm.mazeikiai.lm.lt

6.

Gimnazijos skyriaus vedėja

Snieguolė Kiškėnienė

tel. (8 443) 90040

El. p. snieguole@pm.mazeikiai.lm.lt

7.

Nuotolinio mokymo klasės metodininkas

Dangiras Gurauskas

tel. (8 443) 20483, mob. (8 610) 18036

El. p. dgurauskas@gmail.com

8.

Popamokinės veiklos organizatorius

Vaidas Andrijaitis

tel. (8 443) 20483

El. p. vandrijaitis@gmail.com

9.

Vyriausioji buhalterė

Regina Valaitienė

tel. (8 443) 20484, mob. (8 610) 18020

El. p. regina.valaitiene@pm.mazeikiai.lm.lt

10

Mokymo dalies administratorius

Svetlana Kuzmickytė

tel. (8 443) 20483

El. p. svetlana.kuzmickyte@pm.mazeikiai.lm.lt

11.

Personalo vedėja

Aldona Galdikienė

tel. (8 443) 90041

El. p. aldona.galdikiene@pm.mazeikiai.lm.lt

12.

Bibliotekos vedėja

Algimanta Paliutienė

tel. (8 443) 20483

El. p. biblioteka@pm.mazeikiai.lm.lt

13.

Vyr. socialinė pedagogė

Ineta Grinkevičienė

tel. (8 443) 90040

El. p. ineta.grinkeviciene@pm.mazeikiai.lm.lt

14.

Projektų vadovė

Erika Pusvaškė

tel. (8 443) 20483, mob. (+370 673) 67 439

El. p. erika.pusvaske@gmail.com

15.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vida Šakienė

tel. (8 443) 20483

El. p.

16.

Tiekėja

Virginija Dementjevienė

tel. (8 443) 20484; (8 698) 81233

17.

Valgyklos vedėja

Danutė Jančiulienė

tel. (8 443) 20211