Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte

„BENDRŲJŲ IR SPECIALYBĖS GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JAUNŲ SUAUGUSIŲ EUROPIEČIŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES“
NR. LLP-LDV-IVT-2010-LT-0488

Projektą koordinuoja VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Leonardo da Vinči paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Įgyvendinimo laikotarpis - 2010 m. 09 mėn.- 2011 m. 08 mėn. daugiau>>


Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis Leonardo da vinci programos mobilumo projekte

„MECHANIKOS IR METALO DARBŲ SPECIALISTŲ PRAKTINIO MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMO VEIKSMINGUMO DIDINIMAS“ NR. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0344

Projektą inicijuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto tikslas
Didinti mechanikos ir metalo darbų specialistų kvalifikacijos vertinimo veiksmingumą, siekiant užtikrinti geresnį besimokančiųjų praktinio pasirengimo profesinei veiklai pripažinimą. daugiau>>


Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte

„PROFESINĮ MOKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ŠALYSE“
Nr. LLP-LDV-VETPRO-2010-LT-0448

Projektą koordinuoja VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Leonardo da Vinči paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Įgyvendinimo laikotarpis- 2010 m. 09 mėn.- 2011 m. 08 mėn. daugiau>>


Projektas

Mažeikių politechnikos mokykla gavo dotaciją Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui

„Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio
profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“

Nr.LLP–LdV–VEPRO–2010–LT-0330. daugiau>>

2010-09-08


D Ė M E S I O!!!
ATRANKA

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla laimėjo finansavimą iš ES
Leonardo da Vinci programos mokinių mobilumo projektui


„Profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas,
taikant ES šalių technologijas ir patirtį“


Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0357,
kuriame Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis. >>daugiau

2010-05-27


Vykdomas projektas

Šeduvos technologijų ir verslo mokykla laimėjo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą
Nr. LLP – LdV – VETPRO - 2009 - LT - 0266

„Tarptautinė paslaugų sektoriaus darbuotojų rengimo patirtis“,
kuriame mūsų mokykla dalyvauja partnerio teisėmis

Skelbiama projekto dalyvių atranka mainų vizitams Bulgarijoje, Ispanijoje ir Turkijoje. daugiau>>


Vykdomas projektas

Mažeikių politechnikos mokykla yra Mažeikių švietimo centro vykdomo projekto "ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS MAŽEIKIŲ IR TELŠIŲ RAJONUOSE" (projekto kodas Nr. Vp1-1.1-SADM-06-K-01-149) partneris.
Projekto trukmė 2009-2011 m.


Vykdomas projektas

Šiaulių profesinio rengimo centras gavo finansavimą iš ES Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektui “Nauji gebėjimai-sekretoriaus kvalifikacijos garantas“ NR. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0251, kuriame Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis.

Rugsėjo 1 – 11 dienomis vyks dalyvių atranka. Informacijos apie dalyvių atranką ieškokite Viekšnių skyriaus skelbimų lentose arba teiraukitės tel. (8 443) 36381 ir el. paštas tatjana@mazeikiai.omnitel.net

>>daugiau


Dėmesio!!!

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras laimėjo finansavimą iš ES Leonardo da Vinčio programos mokinių mobilumo projektui

 Statybinės, viešojo maitinimo ir paslaugų pakraipos specialybių kūrybiškumo ir inovacijų diegimo versle ugdymas

Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0199

kuriame Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja partnerio teisėmis.

>>daugiau


2005-2008 metų projektai Viekšnių skyriuje >>daugiau


Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centras

2001 m. liepos 31 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 268 “Dėl institucijų, kurių bazėse steigiami regioniniai žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai (skyriai) visoje Lietuvoje įsteigti 24 skirtingo lygio žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai.

Vienas iš tokių centrų įsteigtas ir Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje. Šio centro pagrindinis tikslas - suteikti galimybę žemdirbiams, kaimo žmonėms mokytis, jei reikia ir persikvalifikuoti, taip pat įgyti ūkininkavimo žinių.  >>daugiau


Profesijos mokytojai kels kvalifikaciją užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas, atsižvelgdamas į ekspertų vertinimus ir Leonardo da Vinci programos Atrankos komisijos siūlymus, skyrė dotaciją Mažeikių politechnikos mokyklos teikto 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto „Profesinių – technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“ įgyvendinimui. Dotacija skirta iš Europos Komisijos lėšų. Sutartis su Švietimo mainų paramos fondu pasirašyta š.m. rugsėjo mėn. 10 d. daugiau>>


Vizitas Danijoje

Šių metų lapkričio 26 - gruodžio 01 dienomis šeši Lietuvos profesinių mokyklų statybos srities profesijos mokytojai, tame tarpe ir mūsų mokyklos vyr. profesijos mokytojos Vida Karvauskienė ir Vilma Ramanauskienė, lankėsi Danijoje pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Profesinių-technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“. Šio projekto pagrindinis tikslas – atnaujinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. daugiau>>


Stažuotė Vokietijoje

2008-04-20 – 2008-04-26 dienomis, vykdydami Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP – LdV- VET PRO -2007-LT-0004 „ Profesinių – technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“ grupė statybos darbų profesijos mokytojų iš keturių Lietuvos profesinių mokyklų, tame tarpe ir mūsų mokyklos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė ir profesijos mokytojas Petras Mekšraitis, lankėsi Vokietijoje, Saksonijos žemėje, F+U Sachsen gBmbH Chemnitz mokykloje. Projekto pagrindinis tikslas – atnaujinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. daugiau>>