Mažeikių politechnikos mokykla

Mokyklos tarybos veiklos tikslas – telkti mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam mokyklos valdymui, padėti spręsti mokyklai aktualius klausimus ir atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
 

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis.
2. Svarstyti ir aprobuoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
3. Teikti ir svarstyti mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
4. Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo.

Mokyklos taryba:

1. Genovaitė Čiužienė – Viekšnių skyriaus bendruomenės atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė
2. Stonkus Apolinaras - Švietimo skyriaus vedėjas, rajono savivaldybės administracijos atstovas
3. Virginija Eidimtienė – socialinis partneris
4. Dapšienė Danutė – Viekšnių skyriaus mokytoja
5. Čiuladis Petras – Viekšnių skyriaus mokytoja
6. Kerienė Irma – mokytoja,
7. Kesminienė Irena – mokytoja
8. Niūniava Domininkas – mokytojas
9. Virginija Dementjevienė – bendruomenės atstovė
10. Raudonis Steponas – bendruomenės atstovas
11. Barvydis Gintaras – Viekšnių skyriaus mokinių atstovas
12. Selenytė Eglė– Mažeikių PM mokinių atstovė
13. Šeputienė Ligita – Mažeikių PM mokinių tėvų atstovė
14. Roma Žukienė – Viekšnių skyriaus mokinių tėvų atstovė

Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokyklos tarybos nuostatai