Suapvalintas stačiakampis: MOKYKLOS TARYBA
Suapvalintas stačiakampis: DIREKTORIUS
Suapvalintas stačiakampis: Mokytojų taryba
Suapvalintas stačiakampis: Mokinių taryba
Suapvalintas stačiakampis: Sekretorius
Suapvalintas stačiakampis: Personalo vedėjas
Suapvalintas stačiakampis: DARBŲ IR CIVILINĖS SAUGOS INŽINIERIUS
Suapvalintas stačiakampis: BIBLIOTEKOS VEDĖJAS
Suapvalintas stačiakampis: PROJEKTŲ VADOVAS
Suapvalintas stačiakampis: MOKYMO DALIES 
ADMINISTRATORIUS
Suapvalintas stačiakampis: ARCHYVARAS
Suapvalintas stačiakampis: VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Suapvalintas stačiakampis: SOCIALINIS PEDAGOGAS
Suapvalintas stačiakampis: METODININKAS
Suapvalintas stačiakampis: DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAS UGDYMUI
Suapvalintas stačiakampis: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 
ADMINISTRACIJOS IR ŪKIO REIKALAMS
Suapvalintas stačiakampis: VYRIAUSIASIS BUHALTERIS
Suapvalintas stačiakampis: VIEKŠNIŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
Suapvalintas stačiakampis: PRAKTINIO MOKYMO VADOVAS
Suapvalintas stačiakampis: GIMNAZIJOS SKYRIAUS VEDĖJA
Suapvalintas stačiakampis: MOKYTOJAI
Suapvalintas stačiakampis: BENDRABUČIO 
ADMINISTRATORIUS
Suapvalintas stačiakampis: VALGYKLOS VEDĖJAS
Suapvalintas stačiakampis: TIEKĖJAS
Suapvalintas stačiakampis: INŽINIERIUS 
KOMPIUTERININKAS
Suapvalintas stačiakampis: VAIRUOTOJAS
Suapvalintas stačiakampis: SANDELININKAS
Suapvalintas stačiakampis: LABORANTAS
Suapvalintas stačiakampis: BUHALTERIAI
Suapvalintas stačiakampis: KASININKAS
Suapvalintas stačiakampis: AUKLĖTOJAS
BUDĖTOJAS
Suapvalintas stačiakampis: VIRĖJAS
PAGALBINĖ 
VIRTUVĖS 
DARBININKĖ
Suapvalintas stačiakampis: ELEKTRIKAS
SANTECHNIKAS
DAILIDĖ
VALYTOJAI
SARGAI
KIEMSARGIS
RŪBININKAS

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS
VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. VI-121

Suapvalintas stačiakampis: ŠVIETIMO IR MOKSLO 
MINISTERIJA
Teksto laukas: PDF versija spausdinimui