Psichologinė pagalba telefonu

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniams

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Mokykla, teikdama pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), VTAT, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuoja Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 ( Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1393 redakcija).

Pagalbos teikimą mokykloje vykdo socialinis pedagogas, klasės auklėtojas, mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai.

Socialinis pedagogas mokiniui padeda:

Mokyklos socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė dirba T-305 kabinete.

Darbo laikas:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais – nuo 8 – 17 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Pirmadieniais nuo 11.00 dirba Viekšnių skyriuje.

Penktadienis 8-12 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.

Telefonas: 8 443 90040

Iškilus problemoms, mokiniai ir tėveliai gali kreiptis el. paštu i.grinkeviciene@gmail.com 


Apsilankykite:

Materialinė parama vaikams

Naudingos nuorodos ir telefonai

Psichologinė pagalba telefonu